Publicaties

Klinische studie met naakt DNA tegen plaveiselcelcarcinoom veroorzaakt door Human papillomavirus

Adviezen | 05.06.2013 | CGM/130603-04

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor een klinische studie waarin patiënten met huidkanker (plaveiselcelcarcinoom) worden gevaccineerd met naakt DNA. Het naakt DNA zal bestaan uit een plasmide dat codeert voor een eiwit dat bestaat uit twee delen. Het eerste deel zorgt voor een specifieke afweerreactie tegen met Human papillomavirus 16 (HPV-16) geïnfecteerde kankercellen. Het andere deel versterkt de afweerreactie. Het plasmide zal door middel van tatoeage in de opperhuid worden ingebracht, waar huidcellen het plasmide opnemen en het eiwit tot expressie zullen brengen. Hierdoor wordt het immuunsysteem geactiveerd en kunnen kankercellen die door HPV-16 zijn geïnfecteerd, worden opgeruimd.
Als gevolg van de aard van het plasmide en de lokale toediening in de opperhuid is de COGEM van mening dat de kans op integratie van het plasmide in het genoom van cellen van de patiënt, evenals de kans op transmissie naar kiembaancellen, verwaarloosbaar klein is. Het plasmide bevat twee virale sequenties. Gezien de eigenschappen van de virussen en eerdere ervaringen, acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het plasmide met een wildtype virus zal recombineren. Bovendien acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat een mogelijke homologe recombinatie in deze situatie zal leiden tot een virus met verhoogde fitness. Op basis van de beschreven studie kan de COGEM niet geheel uitsluiten dat het plasmide door bacteriën wordt opgenomen. De opname van het plasmide levert de bacteriën echter geen groeivoordeel op. Het antibioticumresistentiegen dat zich op het plasmide bevindt wordt algemeen aangetroffen in de natuur. Indien de injectieplaats vooraf en achteraf wordt gedesinfecteerd en schoongemaakt, acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat er genetisch gemodificeerde bacteriën ontstaan die zich in het milieu zullen verspreiden en een schadelijk effect hebben op mens of milieu. De COGEM acht monitoring van groot belang voor het vergroten van de kennis over shedding. De COGEM is voor deze klinische studie van mening dat risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie