Publicaties

Vervolgadviesvraag klinische studie met een genetisch gemodificeerd Human respiratory syncytial virus vaccin

Adviezen | 01.08.2017 | CGM/170731-01

Naar aanleiding van een recent advies van de COGEM over een klinische studie met een genetisch gemodificeerd (gg)-Human respiratory syncytial virus (RSV) vaccin (CGM/170706-01 en kopieadvies CGM/170706-02)[1], is een aanvullende adviesvraag gesteld.

De COGEM is van oordeel dat de milieurisico’s betreffende de voorgenomen werkzaamheden met zowel G-RSVΔG als RSVΔG verwaarloosbaar klein zijn, mits de aanvullende voorschriften gehanteerd worden. De geadviseerde aanvullende voorschriften voor het dragen van een neus-mondmasker voor het medisch personeel, alsmede het meegeven van een hygiëneprotocol aan de proefpersoon na vaccinatie, acht de COGEM van belang om onbedoelde verspreiding van de ggo’s naar kwetsbare individuen te voorkomen.

Download publicatie