Publicaties

Vervolgadvies over de inschaling van productiewerkzaamheden met het rVSIVΔG-CoV2-S vaccin tegen COVID-19

Adviezen | 09.12.2020 | CGM/201209-04

De COGEM heeft recent geadviseerd over de omlaagschaling van werkzaamheden (ontdooien, formuleren en het uitvullen in ampullen) met een genetisch gemodificeerd (gg-) Vesicular stomatitis Indiana virus (VSIV), waarvan het G-eiwit volledig is vervangen door het Spike glycoproteïne (S) van SARS-CoV-2 (CGM/201006-03). In dit advies oordeelt de COGEM om de werkzaamheden met de rVSIVΔG-CoV2-S vaccinkandidaat in te schalen op MI-III, met inbegrip van een aantal aanvullende maatregelen. De COGEM achtte het aannemelijk dat rVSIVΔG-CoV2-S geattenueerd is ten opzichte van wildtype VSIV, echter de COGEM was niet in staat in te schatten in welke mate het gg-vaccin geattenueerd is vanwege het ontbreken van experimentele gegevens.
Naar aanleiding van het overleggen van nieuwe experimentele gegevens van de aanvrager, is een aanvullende adviesvraag gesteld aan de COGEM.

Download publicatie