Publicaties

Veerkrachtig biotechnologiebeleid

Onderzoeksrapporten | 16.12.2022 | CGM 2022-05

De COGEM heeft een onderzoeksproject laten uitvoeren naar het biotechnologiebeleid, teneinde lessen te leren uit de coronapandemie voor de toekomst. Het onderzoek, uitgevoerd door een extern consortium onder leiding van Bureau KLB, heeft zich gericht op het besluit in de EU om een deel van de vergunningprocedures op te schorten voor het onderzoek naar coronavaccins en geneesmiddelen.

Voor klinisch onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van vaccins en geneesmiddelen bij mensen, moet een milieuvergunning worden verkregen indien er gebruik gemaakt wordt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Hiermee wordt de veiligheid van mens (bevolking) en milieu gewaarborgd. Sommige coronavaccins vallen onder deze ggo-regelgeving. In 2020 is door de EU besloten om de ggo-vergunningplicht voor klinische studies met coronavaccins e.d. op te schorten, om de ontwikkeling van vaccins te versnellen. Hierdoor hoeft er ook geen milieurisicobeoordeling plaats te vinden.

De auteurs van het rapport komen tot een aantal opvallende conclusies. Achteraf blijkt dat de opschorting van de milieurisicobeoordeling de beschikbaarheid van vaccins niet of nauwelijks heeft versneld. De juridische grondslag voor de opschorting van de milieurisicobeoordeling lijkt te ontbreken, en onduidelijk is wanneer de vergunningplicht weer van kracht wordt. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij eventuele schade aan mens en milieu zijn niet vastgelegd. Opschorting van toelatingsprocedures kan het vertrouwen in de overheid en in de vaccinontwikkeling schaden.

Het onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. De COGEM aanbiedingsbrief die naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is opgesteld is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar de COGEM aanbiedingsbrief.

Download publicatie