Publicaties

Signalerende brief ‘classificatie van ggo’s’

Signalerende brieven | 10.10.2006 | 061010-03

In de wetenschappelijke wereld is een discussie gaande of op basis van voortschrijdend inzicht waardoor een beter zicht verkregen is op de milieurisico’s, mogelijk volstaan kan worden met het aanleveren van minder gegevens voor het verkrijgen van een vergunning. Dit zou tot een verlichting van de administratieve lasten voor veredelingsbedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen betekenen. Om een goed inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden tot versoepeling van de regelgeving van gg-gewassen heeft de COGEM een onderzoeksrapport laten opstellen.

In het rapport wordt gepleit voor een classificatiemodel voor gg-gewassen waarbij een onderverdeling wordt gemaakt in drie verschillende categorieën. De gg-gewassen van categorie 1 omvat gg-gewassen die niet in categorie 2 en 3 onder te brengen zijn. Het gaat hierbij in het algemeen om gg-gewassen die genen en regulatiesignalen bevatten die afkomstig kunnen zijn van elke mogelijke donor. Planten van categorie 2 omvatten gg-gewassen waarvan de gen/gewascombinatie reeds is toegelaten in de Europese Unie. Categorie 3 bevat de zogenaamde cisgene planten. Dit zijn planten die zijn gemodificeerd met natuurlijke genen afkomstig van kruisbare verwanten of van de plantensoort zelf.
De COGEM is van mening dat bovengenoemde indeling een goede basis vormt voor een mogelijke versoepeling van de regelgeving. Zij acht een verdere uitwerking van de categorieën echter wel noodzakelijk.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie