Publicaties

Classification of Genetically Modified Crops

Onderzoeksrapporten | 10.10.2006 | CGM 2005-07

Dit onderzoeksrapport is opgesteld door dr. F.A. Krens, werkzaam bij Plant Research International, Wageningen Universiteit en Research Centrum.

In het rapport wordt gepleit voor een classificatiemodel voor gg-gewassen waarbij een onderverdeling wordt gemaakt in drie verschillende categorieën. Bij de gg-gewassen van categorie 1 dienen alle gegevens voor een kennisgeving zoals omschreven in de richtlijn aangeleverd te worden. Bij deze categorie verandert er ten opzichte van de huidige vergunningpraktijk dus niets. Deze categorie omvat gg-gewassen die niet in categorie 2 en 3 onder te brengen zijn. Het gaat hierbij in het algemeen om gg-gewassen die genen en regulatiesignalen bevatten die afkomstig kunnen zijn van elke mogelijke donor. Planten van categorie 2 omvatten gg-gewassen waarvan de gen/gewascombinatie reeds is toegelaten in de Europese Unie. Categorie 3 bevat de zogenaamde cisgene planten. Dit zijn planten die zijn gemodificeerd met natuurlijke genen afkomstig van kruisbare verwanten of van de plantensoort zelf. Hierbij staan de genen onder controle van hun eigen regulatiesignalen (promotor/terminator) en bevat het zijn eigen intronen.
De COGEM is van mening dat bovengenoemde indeling een goede basis vormt voor een mogelijke versoepeling van de regelgeving. Zij acht een verdere uitwerking van de categorieën echter wel noodzakelijk.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie