Publicaties

Semliki forest virus vector met een transgen voor de lichte keten van botuline neurotoxine

Adviezen | 23.07.2007 | 070723-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met een genetisch gemodificeerd (gg) Semliki forest virus waarin de zogenaamde lichte keten van het botuline toxine is gezet. De aanvrager wil onder andere met dit virus de signaaloverdracht van hersenzoogdiercellen onderzoeken. De aanvrager heeft al een vergunning om met dit virus te werken op ML-III niveau maar heeft verzocht de werkzaamheden te mogen uitvoeren op ML-II niveau.
Het Botuline toxine bestaat normaliter uit een zware en een lichte keten. De combinatie van deze twee ketens maakt botuline zeer toxisch, doordat het de overdracht van zenuwpulsen tussen dierlijke cellen blokkeert. De lichte keten alleen kan geen cellen infecteren en de COGEM is dan ook van mening dat de lichte keten van het botuline toxine niet beschouwd kan worden als een toxine uit de hoogste toxiciteitsklasse (T-3).
Het is van belang dat het gg-virus zich niet kan verspreiden in het milieu. Het virus is naar de mening van de COGEM zo aangepast dat het zich niet meer zelfstandig kan repliceren. Zij acht de kans verwaarloosbaar klein dat er tijdens de experimenten een virus kan ontstaan dat de lichte keten van het botuline bevat en daarnaast in staat is te repliceren. De COGEM is daarom van mening dat laboratoriumhandelingen met dit gg-virus kunnen plaatsvinden onder ML-II niveau. Om eventuele risico’s, zoals infectie van de medewerker met het gg-virus, verder te minimaliseren dienen aanvullende voorschriften, zoals beschreven in het advies, in acht genomen te worden.

Download publicatie