Publicaties

Replication-competent non-human viruses for use in clinical gene therapy: an inventory study

Onderzoeksrapporten | 12.01.2011 | CGM 2010-10

Om voorbereid te zijn op toekomstige klinische studies met genetisch gemodificeerde, niet-humane virussen heeft de COGEM een onderzoek laten uitvoeren naar de niet-humane virussen die op dit moment als potentieel middel voor de behandeling van kanker in de belangstelling staan. In het rapport zijn zevenentwintig verschillende replicatie-competente, niet-humane virussoorten in kaart gebracht en wordt een overzicht gegeven van de mogelijke milieurisico’s die aan het klinische gebruik van al dan niet genetisch gemodificeerde niet-humane oncolytische virussen verbonden kunnen zijn. Tevens is een lijst met aandachtspunten voor het uitvoeren van een milieurisicoanalyse opgenomen ten behoeve van de vergunningverlener en aanvrager.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie