Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het White spot syndrome virus

Adviezen | 20.08.2019 | CGM/190820-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van White spot syndrome virus (WSSV). WSSV is de enige species binnen het genus Whispovirus in de familie Nimaviridae. Het virus infecteert Decapoda of tienpotige kreeftachtigen (garnalen, kreeften, rivierkreeften, krabben e.d.), er zijn geen aanwijzingen dat WSSV soorten buiten deze groep kan infecteren. Het virus veroorzaakt een economisch belangrijke ziekte (‘white spot syndrome’) in de garnalenteelt. Binnen enkele dagen kunnen alle dieren in een besmette kweekvijver sterven. De mortaliteit onder de meeste krabben en kreeftensoorten lijkt aanzienlijk lager te liggen. Besmetting met WSSV is opgenomen op de internationale en Europese lijst van meldingsplichtige en te bestrijden dierziekten.
Het verspreidingsgebied van het virus is Azië en het Amerikaanse continent. Uitbraken van de virusziekte hebben zich in het verleden voorgedaan in aquacultures in Europese landen rond de Middellandse Zee, waarschijnlijk veroorzaakt door de import van besmet materiaal. Het virus komt voor zover bekend niet voor onder wilde kreeftachtigen in Europa. In Nederland vindt geen commerciële garnalenkweek plaats.
Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat WSSV als strikt dierpathogeen ingedeeld kan worden in pathogeniteitsklasse 2 en als zodanig opgenomen kan worden in Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie