Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het Taura syndrome virus

Adviezen | 30.10.2020 | CGM/201030-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het Taura syndrome virus (TSV). TSV is een species binnen het genus Aparavirus in de familie Dicistroviridae. Het virus infecteert garnalen, er zijn geen aanwijzingen dat TSV soorten buiten deze groep kan infecteren. Waar het virus vroeger een economisch belangrijke ziekte veroorzaakte in garnalenkwekerijen, heeft het aan belang ingeboet door het inkruisen van resistentie bij garnalen. Besmetting met TSV is opgenomen op de internationale en Europese lijst van meldingsplichtige en te bestrijden dierziekten.
Het verspreidingsgebied van het virus is het Amerikaanse continent en Zuidoost Aziƫ. Een belangrijke verspreidingsroute van het virus is de handel en import in besmette garnalen. Het virus komt zover bekend niet voor onder wilde garnalen in Europa. In Nederland vindt geen commerciƫle garnalenkweek plaats.
Alles in overweging nemende adviseert de COGEM TSV als strikt dierpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie