Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het Bovine leukemia virus (BLV)

Adviezen | 27.12.2022 | CGM/221227-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van het Bovine leukemia virus (BLV). Tevens is gevraagd of dit virus als strikt dierpathogeen beschouwd kan worden.

Het BLV is een retrovirus dat runderleukose ofwel enzo├Âtische boviene leukose (EBL), kan veroorzaken in runderen. De meeste infecties verlopen zonder symptomen, maar een klein deel (<10%) van de ge├»nfecteerde dieren kan uiteindelijk tumoren ontwikkelen, waar zij aan kunnen overlijden. De ziekte is meldingsplichtig; verspreiding van EBL kan grote economische gevolgen hebben. In Nederland komt BLV niet meer voor.

Antilichamen tegen BLV zijn in mensen gedetecteerd, het is echter onduidelijk of BLV daadwerkelijk mensen kan infecteren. In enkele studies zijn BLV sequenties in weefsel van borsttumoren en in bloed van mensen aangetroffen, maar er zijn ook studies die daar geen bewijs voor hebben kunnen vinden. Een directe causale associatie tussen BLV en borstkanker of andere ziekten bij de mens is niet aangetoond.

Alles in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat het Bovine leukemia virus (BLV) ingedeeld kan worden in pathogeniteitsklasse 2, en geplaatst kan worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie