Publicaties

Omlaagschaling van werkzaamheden met gammaretroviraal getransduceerde humane cellen naar ML-I

Adviezen | 05.04.2023 | CGM/230405-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met drie genetisch gemodificeerde (gg-) humane cellijnen, die geproduceerd zijn met behulp van een replicatie-deficiënte gammaretrovirale vector. De aanvrager verzoekt om met deze gg-cellijnen op ML-I celkweek en functionele assay’s uit te mogen voeren. Omdat deze gg-cellijnen verkregen zijn met behulp van een gammaretrovirale vector, gelden enkele voorwaarden voor een omlaagschaling van de werkzaamheden. Zo mag er geen replicatie-competent retrovirus (RCR) aanwezig zijn geweest bij de productie van de gg-cellijnen en dienen de cellen gescreend te worden op aanwezigheid van gammaretro­virussen. De aanvrager heeft gegevens overlegd van verschillende testen die zijn uitgevoerd om te bevestigen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. De COGEM is gevraagd of deze testen voldoende uitsluitsel geven om omlaagschaling naar ML-I te rechtvaardigen.

De humane oorsprong van de cellen is geverifieerd. Bij de productie is niet specifiek getest op afwezigheid van muizengammaretrovirussen, maar de gg-cellijnen worden getest op afwezigheid van RCR door middel van een ‘cell marker rescue assay’. De COGEM is van oordeel dat de ‘cell marker rescue assay’ in principe geschikt is om RCR aan te tonen, maar merkt op dat in de aangeleverde gegevens een goede positieve controle ontbreekt. Omdat hierdoor geen uitspraak gedaan kan worden over de gevoeligheid van de RCR-test en eerdere validatiegegevens ontbreken, kan de COGEM vooralsnog niet instemmen met omlaagschaling naar ML-I. Pas wanneer validatiegegevens van de ‘cell marker rescue test’ aangeleverd worden, kan de COGEM ermee instemmen om de voorgenomen handelingen op ML-I uit te voeren.

Download publicatie