Publicaties

Marktdossier C/GB/02/M3/3 “Insectenresistente en herbicidentolerante maïs NK603 x MON810”

Adviezen | 21.04.2004 | 040421-01

In 2002 heeft Monsanto een aanvraag ingediend voor een markttoelating van import en verwerking van het kruisingsproduct (NK603 x MON810) van de genetisch gemodificeerde maïslijnen NK603 en MON810. De teelt van deze maïslijn maakt geen onderdeel uit van de vergunningaanvraag. Ouderlijn MON810 is door de inbouw en de expressie van het cry1Ab gen minder gevoelig voor de Europese maïsboorder. De ouderlijn NK603 is door het ingebrachte cp4 epsps gen tolerant geworden voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu, bij de import en verwerking van de maïslijn NK603 x MON810, verwaarloosbaar klein. Maïs heeft in Nederland geen wilde verwanten en opslag van maïsplanten is in Nederland niet van landbouwkundige betekenis. Verwildering van de maïsplant in Nederland is nooit waargenomen. Op grond van praktijkinformatie en ingebrachte eigenschappen zijn er geen redenen om aan te nemen dat de modificatie het verwilderingspotentieel vergroot. Derhalve is de COGEM van mening dat incidenteel morsen van de genetisch gemodificeerde maïs in Nederland geen additionele risico’s oplevert. Daarnaast is de veiligheid voor mens en milieu voldoende onderbouwd met betrekking tot de aanwezigheid van de ingebrachte sequenties in onderhavige hybride en de nakomelingen hiervan.

Download publicatie