Publicaties

Klinische malaria vaccinatiestudie met muggen en de Plasmodium falciparum deletiemutant PfΔmei2

Adviezen | 21.01.2021 | CGM/210121-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor een fase I en II vaccinatiestudie met genetisch gemodificeerde (gg-) parasieten. Het betreft een deletiemutant van Plasmodium falciparum (PfΔmei2). Vaccinatie van de proefpersonen zal plaatsvinden door middel van injecties en muggenbeten.
P.falciparum veroorzaakt malaria en is alleen pathogeen voor de mens. Besmetting en overdracht vinden plaats door muggen. De in Nederland voorkomende mug, Anopheles plumbeus, kan deze parasiet ook overdragen.
De stam PfΔmei2 is tot stand gekomen door het mei2 gen te verwijderen, waardoor de parasiet zijn levenscyclus in de lever van de mens niet kan voltooien en het zogenaamde bloedstadium niet kan bereiken. In het theoretische geval dat een proefpersoon toch een infectie met PfΔmei2 door zou maken, is de kans dat de parasiet zich kan verspreiden verwaarloosbaar klein, omdat gedurende de studie monitoring van de proefpersonen plaatsvindt en bij een gebleken infectie de proefpersoon effectief behandeld wordt met geneesmiddelen. Concluderend is de COGEM van oordeel dat de milieurisico’s verbonden aan de hierboven genoemde klinische fase I en II studies met PfΔmei2, verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie