Publicaties

Inschaling werkzaamheden met flavivirussen CFA en YokV

Adviezen | 19.01.2009 | 090119-04

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van een onderzoek naar de moleculaire biologie en het gastheer tropisme van enkele flavivirussen. De aanvrager heeft reeds een vergunning voor werkzaamheden met een aantal gespecificeerde zogenaamde no-known vector (NKV) virussen en verzoekt nu twee NKV virussen toe te voegen aan deze vergunning, te weten het Cell fusing agent (CFA) en het Yokose virus (YokV).
Het genus Flaviviridae omvat ruim tachtig virussen waarvan een groot aantal geassocieerd wordt met humane ziekten. Infecties met flavivirussen worden eveneens aangetroffen in gedomesticeerde dieren (o.a. kalkoen, varken, schaap en hond) en wilde dieren (o.a. ratten en vleermuizen). De meeste flavivirussen zijn ingeschaald in pathogeniteitsklasse 3.

Over beide virussen die de aanvrager wil toevoegen aan de vergunning zijn weinig gegevens bekend. CFA is geïsoleerd uit een insectencellijn en YokV is geïsoleerd uit een vleermuis. Van het CFA virus zijn geen andere isolaten bekend en het virus is nooit bij andere organismen aangetoond. Infectie met YokV is alleen bij enkele soorten vleermuizen aangetoond, maar nooit bij mensen of andere dieren.
Gezien de geringe hoeveelheid literatuur over de herkomst, overdracht en verspreiding van deze virussen en de verwantschap van deze virussen met enkele ernstige humane en dierlijke pathogenen in het genus Flavividirae, kan de COGEM instemmen met het voorstel de voorgenomen werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde NKV virussen CFA en YokV in te schalen op inperkingsniveau ML-III. De COGEM is van mening dat met het hanteren van de geldende voorschriften voor dit inperkingsniveau de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie