Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Measles virus

Adviezen | 12.07.2016 | CGM/160711-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Measles virus (MeV) (mazelenvirus). De aanvrager wil twee gg-MeV varianten produceren waarin één of meerdere coderende sequenties van oppervlakte-eiwitten afkomstig van Zika virus (ZIKV) zijn geplaatst. De aanvrager verzoekt de werkzaamheden op ML-II niveau te mogen uitvoeren.
De gg-MeV varianten worden gemaakt op basis van de sterk verzwakte vaccinstam Schwarz. De vaccinstam bevat ten opzichte van het wild-type MeV mutaties in bijna alle virale eiwitten. De vaccinstam Schwarz kent een lange historie van veilig gebruik.
De COGEM acht het onwaarschijnlijk dat het toevoegen van de ZIKV eiwitten de (gehele) verzwakking van de Schwarz stam teniet zal doen. In het theoretische geval dat dit wel gebeurt, zal het virus niet pathogener worden dan het wild-type MeV. Dit virus is geclassificeerd als een klasse 2 pathogeen.
Op basis van deze gegevens is de COGEM van mening dat de productiewerkzaamheden van de twee gg-MeV varianten op ML-II inperkingsniveau kunnen plaatsvinden.
Op genoemd inperkingsniveau acht de COGEM de risico’s bij handelingen met de gg-MeVs voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie