Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Tagetes erecta en Tagetes patula onder ingeperkt gebruik

Adviezen | 07.11.2016 | CGM/161107-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Tagetes erecta en Tagetes patula (ook wel afrikaantjes genoemd) onder ingeperkt gebruik in verband met de plaatsing van deze plantensoorten op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
Beide soorten komen van nature niet voor in Nederland, maar worden wel geteeld voor zaadproductie en gehouden als tuinplanten. Ook wordt T. patula ingezaaid om wortellesieaaltjes te bestrijden.
T. erecta en T. patula zijn kruisbestuivers waarbij het stuifmeel door insecten wordt verspreid. Na bevruchting vormen de planten langwerpige éénzadige nootjes die voorzien zijn van haakjes en daardoor gemakkelijk verspreid kunnen worden.
Gezien de eigenschappen van de planten, is de COGEM van mening dat bij werkzaamheden met gg-T. erecta en gg-T. patula maatregelen moeten worden genomen om insectenbestuiving te voorkomen. Ook zijn er aanvullende maatregelen noodzakelijk om verspreiding van de zaden tegen te gaan. De COGEM adviseert daarom bij plaatsing op Bijlage 7 hiervoor aanvullende doelvoorschriften op te nemen.

Download publicatie