Publicaties

Actualisatie van de lijst inperkingsmaatregelen zaden en grond bij werkzaamheden met gg-planten onder ingeperkt gebruik 2014

Adviezen | 18.12.2014 | CGM/141218-04

Tijdens handelingen met gg-planten onder ingeperkt gebruik dient verspreiding van transgenen naar het milieu door middel van zaden, pollen en andere voortplantingswijzen voorkomen te worden. Dit wordt bereikt door het hanteren van inperkingsmaatregelen tijdens de werkzaamheden. Op basis van de biologische kenmerken van de betreffende plantensoort wordt bepaald welke doelvoorschriften nodig zijn om tijdens werkzaamheden verspreiding van transgenen in het milieu tegen te gaan.
De COGEM heeft in 2012 een advies gepubliceerd met noodzakelijke inperkingsmaatregelen van een groot aantal plantensoorten. Sinds deze publicatie heeft de COGEM over de inschaling van werkzaamheden met negen ‘nieuwe’ plantensoorten geadviseerd: Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris, Jacobaea vulgaris subsp. dunensis, Diplotaxis tenuifolia, Momordica balsemina, Momordica charantia, Momordica cochinchinensis, Vitis vinifera, Physcomitrella patens en Triticum turgidum subsp. Durum,
De lijst uit 2012 is aangevuld met alle hierboven genoemde planten. Deze lijst zal jaarlijks geactualiseerd worden.

 

De COGEM heeft de lijst met inperkingsmaatregelen herzien. Zie het advies CGM/160421-03

Download publicatie