Publicaties

Inperking werkzaamheden met genetisch gemodificeerde rucola, druif en (sub)tropische komkommerachtigen

Adviezen | 17.04.2014 | CGM/140417-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden in kassen en kweekcellen met genetisch gemodificeerde (gg-) planten van de soorten Diplotaxis tenuifolia (rucola of zandkool), Vitis vinifera (druif), Momordica balsemina, M. charantia en M. cochinchinensis.
D. tenuifolia komt van nature in Nederland voor en kan kruisen met in Nederland voorkomende verwanten. Bestuiving vindt hoofdzakelijk plaats via insecten, maar windbestuiving komt ook voor. De zaden van D. tenuifolia zijn klein en licht en worden gemakkelijk verspreid. Gezien het bovenstaande adviseert de COGEM om werkzaamheden met gg- D. tenuifolia uit te voeren in een PK-II (PKb-I) kas (of PC-I kweekcel) met als aanvullende maatregel inhulling van de bloeiwijzen om windbestuiving tegen te gaan, en aanvullende maatregelen om zaadverspreiding tegen te gaan.
V. vinifera komt van oorsprong niet in Nederland voor, maar is wel in staat onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden te groeien. V. vinifera wordt in Nederland zowel in commerciële wijngaarden als in tuinen gekweekt. Deze cultuurvariëteiten zijn voornamelijk zelfbestuivers. Wilde kruisbare verwanten worden sporadisch in Nederland waargenomen. Kruisbestuiving vindt plaats door insecten, maar windbestuiving is niet uit te sluiten. V. vinifera kan zich via wortelstokken vegetatief vermeerderen. De COGEM adviseert om werkzaamheden met gg-V. vinifera uit te voeren in een pK-II (PKb-I) kas (of PC-I kweekcel) met als aanvullend voorschrift de inhulling (of verwijdering) van bloeiwijzen om windbestuiving te voorkomen.
M. balsemina, M. charantia en M. cochinchinensis zijn afkomstig uit (sub)tropische gebieden en kunnen niet overwinteren onder Noordwest Europese omstandigheden. In Nederland zijn geen kruisbare verwanten aangetroffen. De COGEM adviseert om werkzaamheden in kassen op het laagste inperkingsniveau PK-I (PKa-I) in te schalen.

Download publicatie