Publicaties

Pollen flow out of greenhouses for wind-pollinated species

Onderzoeksrapporten | 18.08.2009 | CGM 2009-01

Bij experimenten in kassen met genetisch gemodificeerde planten worden inperkingsmaatregelen in acht genomen om verspreiding van transgeen stuifmeel in het milieu te voorkomen. Bij planten die door insecten bestoven worden, kan bijvoorbeeld het aanbrengen van insectengaas voor luchtopeningen en ramen worden voorgeschreven. Voor windbestuivende plantensoorten kunnen maatregelen worden voorgeschreven zoals het verwijderen van bloemen van planten of het inhullen van bloemen met behulp van een papieren of plastic zak. Inhulling of verwijdering van bloemen is in sommige gevallen echter niet mogelijk. In dergelijke gevallen kunnen experimenten alleen plaatsvinden in geheel gesloten kassen. Aan dergelijke kassen zijn aanzienlijke kosten verbonden, voor onder meer luchtbewerking- en koelfaciliteiten.

Voor veel inperkingsmaatregelen in laboratoria en kassen is weinig experimentele onderbouwing (zie COGEM onderzoeksrapport ‘Evidence-based biosafety: A review of the effectiveness of microbiological containment measures’, CGM 2008-02). Inperkingsmaatregelen zoals werk- en inrichtingsvoorschriften zijn in het verleden op basis van de ervaring, het gezonde verstand en het oordeel van experts ingesteld. Aangezien inperkingsmaatregelen tot hoge kosten en belemmeringen bij de uitvoering van experimenten kunnen leiden, is verificatie of de in de Regeling GGO voorgeschreven maatregelen adequaat en noodzakelijk zijn, van belang.
De COGEM heeft dit onderzoek uit laten voeren om de aanname dat stuifmeel zich vanuit de kas in het milieu kan verspreiden experimenteel te bevestigen en daarmee te verifiëren of er een wetenschappelijke basis is voor de voorgeschreven inperkingsmaatregelen bij windbestuivende planten.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM advies opgesteld. Ga naar het COGEM advies.

Download publicatie