Publicaties

GGO’s te kijk gezet. Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in tentoonstellingen

Signaleringen | 08.01.2015 | CGM/141219-01

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de COGEM gevraagd een signalering uit te brengen over de maatschappelijke aspecten die een rol spelen bij tentoonstellingen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Sinds vorig jaar staat het onderwerp in de belangstelling door enkele vergunningaanvragen voor kunstprojecten met ggo’s. Tijdens het vergunningverleningsproces bleek dat de ggo-regelgeving geen rekening houdt met tentoonstellingen.
In deze signalering wordt de achtergrond en context van deze tentoonstellingen geschetst en wordt gekeken welke elementen een rol spelen in de discussie, en waar mogelijke controverses liggen. De maatschappelijke reacties op tentoonstellingen met organismen zijn gemengd, variërend van interesse en nieuwsgierigheid tot bezwaren tegen het gebruik van of genetisch aanpassen van organismen. De betrokkenheid van levende dieren of embryo’s bij tentoonstellingen versterkt deze bezwaren, ook zonder genetische modificatie van het dier zelf. Met betrekking tot de doelstelling van tentoonstellingen, signaleert de COGEM dat er door de diversiteit van de toepassingen geen objectieve grens te trekken is tussen kunsttentoonstellingen en educatieve tentoonstellingen met ggo’s.
In de signalering wordt onderzocht welke aspecten en toepassingen in tentoonstellingen worden gedekt door de wettelijke kaders voor het gebruik van ggo’s en dieren en welke niet. Op basis hiervan worden een aantal beleidsopties en aandachtspunten geïdentificeerd.

Download publicatie