Publicaties

Signalerende brief: Maatschappelijke aspecten aan vrijstelling van ggo’s van Regeling GGO

Signalerende brieven | 25.02.2010 | 100225-03

Onlangs heeft de COGEM geadviseerd over de vrijstelling voor twee genetisch gemodificeerde (gg-) E. coli bacteriestammen van de GGO regelgeving (CGM/091127-01). Het betrof ggo’s die een fluorescerend eiwit (GFP) produceren, waardoor ze groen oplichten. De fabrikant Bio-Rad Laboratories B.V. hoopt de ggo’s voor scholingsdoeleinden op de markt te kunnen brengen met een vrijstelling voor een vergunning Ingeperkt Gebruik (IG). Hiervoor is plaatsing op Bijlage IIC van de richtlijn 90/219/EEG noodzakelijk. De COGEM heeft in haar advies gesteld dat de veiligheid voor mens en milieu gewaarborgd is als de ggo’s op Bijlage IIC geplaatst worden. Dit oordeel is gebaseerd op een technisch wetenschappelijke afweging van de milieurisico’s en de in Bijlage IIB van de richtlijn aangegeven voorwaarden. Met deze signalering wil de COGEM op de mogelijke maatschappelijke aspecten attenderen van de vrijstelling van ggo’s voor de GGO regelgeving.

Download publicatie