Publicaties

Classificatie van vijf Saccharomyces soorten

Adviezen | 18.02.2014 | CGM/140218-01

De COGEM is gevraagd om de soorten Saccharomyces kudriavzevii, S. mikatae, S. paradoxus, S. pastorianus en S. eubayanus te classificeren. Daarnaast is gevraagd werkzaamheden met deze gistsoorten in de delen. De aanvrager wil deze gistsoorten genetisch modificeren ten behoeve van de productie van eiwitten of metabolieten.
S. cerevisiae, S. paradoxus, S. cariocanus, S. bayanus, S. eubayanus, S. mikatae, S. kudriavzevii en de hybride soort S. pastorianus behoren tot de Saccharomyces sensu stricto groep. De gistsoorten binnen deze groep kunnen onderling hybriden vormen. Een aantal van deze gistsoorten wordt gebruikt bij de productie van bier en wijn.
S. kudriavzevii, S. mikatae, S. paradoxus, S. pastorianus en S. eubayanus zijn nog nooit in verband gebracht met ziekteverwekkende eigenschappen bij mens, dier of plant.

De COGEM adviseert deze gistsoorten in de laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1) in te delen en op Bijlage 1 te plaatsen. Tevens is zij van mening dat de voorgenomen kloneringswerkzaamheden met deze gistsoorten op ML-I niveau ingeschaald moeten worden.

Download publicatie