Publicaties

Advies m.b.t. IAB erkenning Saccharomyces cerevisiae

Adviezen | 30.10.2013 | CGM/131029-01

De COGEM is gevraagd of de soort Saccharomyces cerevisiae en de wildtype S. cerevisiae stammen RN1026, YD61244 en YD51226 voldoen aan de criteria voor een IAB erkenning. Organismen met een IAB erkenning zijn geschikt voor de vervaardiging van ggo’s die gebruikt mogen worden voor grootschalige productie onder dezelfde inperkende omstandigheden als voor wildtype organismen, zonder dat additionele inperkende maatregelen hoeven te worden genomen.
Uit de literatuur blijkt dat S. cerevisiae soms bij patiënten wordt aangetroffen. Deze patiënten hebben ernstige immuunstoornissen of één of meerdere factoren die een schimmelinfectie vergemakkelijken zoals een chirurgische ingreep of intraveneuze katheterisatie. De COGEM is van mening dat er geen reden is om aan te nemen dat S. cerevisiae ziekteverwekkende eigenschappen bezit en beschouwt S. cerevisiae als een opportunistisch pathogeen.
S. cerevisiae wordt al duizenden jaren door de mens gebruikt om brood, wijn en bier te produceren en kent een historie van veilig gebruik.
Gezien het bovenstaande concludeert de COGEM dat de soort S. cerevisiae voldoet aan de criteria voor een IAB erkenning. S. cerevisiae kan gebruikt worden voor de vervaardiging van ggo’s waarmee op MI-I inperkingsniveau gewerkt kan worden.

Download publicatie