Publicaties

Classificatie van geattenueerde pokkenvirusstammen

Adviezen | 01.10.2003 | 030922-04

De COGEM heeft 26 mei jl. een advies (CGM/030519-06) uitgebracht betreffende de classificatie van geattenueerde pokkenvirusstammen en bijbehorende aanvullende voorschriften. Naar aanleiding van dit advies heeft het Bureau GGO aanvullende vragen gesteld die van belang zijn om de in het advies voorgestelde indelingen te kunnen toepassen. De diverse vragen hebben voornamelijk betrekking op de gestelde aanvullende voorschriften en de indeling van pokkenvirusstammen MVA, NYVAC, ALVAC en TROVAC in de laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1). De COGEM is van mening dat, mede door het toegenomen inzicht en opgedane ervaring in de afgelopen jaren, MVA, NYVAC, ALVAC en TROVAC als apathogeen beschouwd kunnen worden. Derhalve kunnen deze pokkenvirusstammen ingedeeld worden in pathogeniteitsklasse 1. De in deze klasse ingedeelde micro-organismen zijn erkende gastheren die niet vergunningplichtig zijn. Gezien de verschillen in levens- en infectiecyclus van virussen en bacteriën is de COGEM van mening dat de pokkenvirusstammen niet als erkende gastheren kunnen worden beschouwd. In een volgend advies zal de COGEM nader ingaan op deze problematiek.

Download publicatie