Publicaties

Classificatie van de orale bacterie Streptococcus oligofermentans

Adviezen | 02.04.2013 | CGM/130329-02

De COGEM is gevraagd om de orale bacterie Streptococcus oligofermentans te classificeren voor gg-werkzaamheden. Sommige Streptococcus soorten bevinden zich van nature in de flora van de huid, mond- en keelholte en darmen van de mens en zijn onschadelijk, maar er zijn ook ziekteverwekkende kokken zoals S. pneumoniae.
S. oligofermentans is in 2003 geïsoleerd uit de mond van patiënten die geen tandbederf (cariës) hadden. In een latere studie is de bacterie in de normale mondflora van zeven mensen gevonden. De COGEM leidt hieruit af dat S. oligofermentans van nature in de mondholte van mensen voorkomt. De bacterie remt de groei van Streptococcus mutans op het tandglazuur, waardoor er minder kans is op het ontstaan van cariës.
Streptokokken worden vaak als opportunistische pathogeen geassocieerd met ontsteking van de hartklep (endocarditis). Sinds de eerste beschrijving van S. oligofermentans is er één geval gerapporteerd van met S. oligofermentans geassocieerde endocarditis. De COGEM beschouwt dit geval als een opportunistische infectie. De virulentie van de bacterie is lager dan die van andere Streptococcus soorten.
Op basis van het voorgaande is de COGEM van mening dat S. oligofermentans een opportunistische pathogeen is, die van nature in de mond aanwezig is. De COGEM adviseert daarom S. oligofermentans in te schalen als klasse 1 pathogeen en op Bijlage 1 te plaatsen. Werkzaamheden met S. oligofermentans kunnen conform de pathogeniteitsklasse op ML-I inperkingsniveau plaatsvinden.

Download publicatie