Publicaties

Classificatie en inschaling werkzaamheden Streptococcus suis

Adviezen | 23.11.2010 | 101123-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van Streptococcus suis. Tevens is zij verzocht advies uit te brengen over het inperkingsniveau waarop werkzaamheden met genetisch gemodificeerd S. suis (gg-S. suis) ingeschaald dienen te worden.
S. suis is een varkenspathogeen dat bij biggen hersenvliesontsteking en fatale bloedvergiftiging kan veroorzaken. De bacterie heeft een zoönotisch karakter en kan bij humane infecties tot gelijksoortige ziektebeelden leiden. Van nature vindt humane besmetting met S. suis plaats via de beschadigde huid maar orale en/of respiratoire besmetting kan niet uitgesloten worden. Overdracht van S. suis vindt plaats door intensief of direct contact met S. suis besmette varkens of varkensproducten. Daarnaast kan S. suis zich door middel van ‘versleping’ verspreiden. Aerogene transmissie van mens naar mens is nog nooit waargenomen. De infectie is goed met antibiotica te bestrijden. Op basis van de hierboven genoemde eigenschappen adviseert de COGEM S. suis te classificeren als een klasse 2 pathogeen.

De COGEM adviseert in vitro werkzaamheden met gg-S. suis onder ML-II inperking en in vivo handelingen met varkens (biggen) in associatie met gg-S. suis onder DM-II inperking uit te voeren. Daarbij adviseert de COGEM enkele aanvullende voorschriften in acht te nemen.
Bij toepassing van bovengenoemde fysische inperkingsniveau’s en naleving van de aanvullende voorschriften, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij de voorgenomen werkzaamheden met gg-S. suis verwaarloosbaar klein.

Download publicatie