Publicaties

Inschaling van Streptococcus pneumoniae

Adviezen | 10.11.2004 | 041110-01

De COGEM is verzocht te adviseren over een eventuele omlaagschaling van de pathogeniteitsklasse-indeling en werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Streptococcus pneumoniae. Deze bacterie wordt thans beschouwd als een pathogeniteitsklasse 2 organisme, zodat GGO-werkzaamheden op een ML-II laboratorium moeten worden uitgevoerd. De COGEM is van mening dat de soort S. pneumoniae, inclusief de stammen D39, Tigr4 en 670-6B, niet beschouwd kan worden als een klasse 1 organisme aangezien dit organisme ernstige aandoeningen kan veroorzaken bij risicogroepen. Hieruit volgt dat werkzaamheden met het organisme en genoemde stammen ingeschaald dienen te worden op ML-II niveau. De S. pneumoniae stam R6 is echter sterk verzwakt en goed gekarakteriseerd, zodat de COGEM van mening is dat deze stam beschouwd kan worden als een klasse 1 organisme. Werkzaamheden hiermee kunnen in een ML-I laboratorium uitgevoerd worden. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein wanneer de vervaardiging van, en handelingen met, S. pneumoniae op de geadviseerde inperkingsniveaus worden uitgevoerd.

Download publicatie