Publicaties

Additional advice on import and processing of genetically modified maize MIR604xGA21

Adviezen | 08.06.2010 | 100608-01

In mei 2008 heeft de COGEM geadviseerd over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde hybride maïslijn MIR604 x GA21. Maïslijn MIR604 x GA21 brengt de genen mcry3A, mepsps en pmi tot expressie. Als gevolg hiervan is de plant resistent tegen bepaalde insecten behorende tot de orde der Coleoptera en tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden. De COGEM concludeerde dat de milieurisico’s van import en verwerking van maïslijn MIR604 x GA21 verwaarloosbaar klein zijn. Wel plaatste de COGEM enkele opmerkingen bij het ‘general surveillance’ plan. Daarnaast sprak zij haar zorg uit over het feit dat bij een eerdere aanvraag voor ouderlijn MIR604 incorrecte sequentiedata aangeleverd waren. Overigens gaven de gereviseerde sequentiedata geen reden om te veronderstellen dat import en verwerking van MIR604 x GA21 tot milieurisico’s leidt.
Naar aanleiding van het verschijnen van de EFSA opinie ziet de COGEM geen reden om haar eerder afgegeven advies te herzien. Hoewel de COGEM het door de aanvrager opgestelde ‘general surveillance’ plan onderschrijft, ziet zij enkele punten voor verbetering. Onlangs heeft de COGEM het door de EFSA uitgebrachte ‘Conceptrichtsnoer milieurisicoanalyse van genetisch gemodificeerde planten’ becommentarieerd. Daarmee heeft zij de EFSA rechtstreeks op de hoogte gebracht van haar visie op de criteria waaraan een ‘general surveillance’ plan dient te voldoen, inclusief de betreffende verbeterpunten. De COGEM hoopt dat in het vervolg de EFSA dezelfde eisen voor het ‘general surveillance’ plan zal hanteren als de COGEM.

Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van maïslijn MIR604 x GA21 verwaarloosbaar klein en heeft zij geen bezwaar tegen import en verwerking van deze maïslijn. De COGEM wijst erop dat een beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd en geen onderdeel is van de risicoanalyse in dit advies.

Download publicatie