Nieuws

Geactualiseerde overzichtstabellen pathogeniteitsclassificaties micro-organismen en inperkingsmaatregelen gg-planten

De COGEM wordt om advies gevraagd aangaande de pathogeniteitsclassificatie van micro-organismen en virussen. Tevens adviseert de COGEM over inperkingsmaatregelen voor experimenten met genetisch gemodificeerde (gg-)planten in kassen en plantencellen.
Periodiek brengt de COGEM overzichten uit van de door haar geclassificeerde micro-organismen en inperkingsmaatregelen voor gg-planten, om deze inzichtelijk te houden voor derden. Recent zijn de nieuwe geactualiseerde overzichtstabellen gepubliceerd voor de (a)pathogene bacteriƫn en schimmels, virussen en gg-planten.