Publicaties

Trendanalyse Biotechnologie 2009: Mondiaal Momentum

Trendanalyse | 04.12.2009 | CGM/091204-01

De invloed van biotechnologie op onze samenleving neemt toe. Dit creëert kansen, maar roept ook vragen op. In de Trendanalyse Biotechnologie 2009: Mondiaal momentum worden deze kansen en vragen toegelicht. Nederland zal de gevolgen ondervinden van internationale en snelle ontwikkelingen in de biotechnologie. Dit dwingt de overheid tot nieuwe keuzes.

De Trendanalyse Biotechnologie 2009 behandelt de vijf belangrijkste trends op medisch, industrieel en agrarisch gebied en onderscheid daarin tien dilemma’s voor de overheid.
De Trendanalyse Biotechnologie 2009 is op verzoek van minister Cramer opgesteld, door een gezamenlijke inspanning van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM), de Gezondheidsraad en de Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD). Het Centre for Society and Genomics (CSG) heeft ten behoeve van de trendanalyse de relatie tussen maatschappelijke thema’s en biotechnologische trends onderzocht. De resultaten van het CSG onderzoek zijn verwerkt in de trendanalyse.

 

Download publicatie