Publicaties

Signalerende brief ‘Statistiek bij de risicobeoordeling van gg-gewassen’

Signalerende brieven | 09.12.2015 | CGM/151209-01

Statistiek is een essentieel hulpmiddel bij de analyse en interpretatie van onderzoeksresultaten. Statistische analyses hebben echter onbedoeld ook de status gekregen van keurmerk voor de correctheid van de conclusies die onderzoekers aan hun onderzoek verbinden. Daardoor wordt bij omstreden onderwerpen als genetische modificatie de manier waarop de gegevens statistisch zijn geanalyseerd, onderwerp van discussie. Bij deze discussie spelen verschillende elementen een rol, zoals of de gebruikte analysemethode de juiste is, of het aantal geteste organismen voldoende is om een statistische analyse te kunnen uitvoeren, of een statistisch verband van belang is en of op basis van de resultaten van de statistische analyse geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een risico.

Omdat ook de COGEM bij het beoordelen van de risico’s van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen gebruik maakt van de uitkomsten van statistische analyses, wil zij met deze brief toelichten hoe statistiek bij de risicobeoordeling van gg-gewassen wordt gebruikt en wat de beperkingen zijn van het gebruik van statistiek. Verduidelijking van de rol van statistiek bij het beoordelen van risico’s is van belang voor een transparante en voor iedereen inzichtelijke risico¬beoordeling.

De COGEM signaleert dat de resultaten van statistische analyses voor de risicobeoordeling geen eindpunt zijn, maar juist een startpunt voor verdere analyse en oordeelsvorming.

Download publicatie