Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Human foamy virus

Adviezen | 07.03.2022 | CGM/220307-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Human foamy virus. Human foamy virus heeft meerdere naamswijzigingen en taxonomische wijzingen ondergaan. Volgens de meest recente lijst van de ‘International Committee on Taxonomy of Viruses’ is de huidige naam van Human foamy virus het Eastern chimpanzee simian foamy virus. In het recente overzicht van de COGEM pathogeniteitsclassificaties staat Eastern chimpanzee simian foamy virus reeds ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie