Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het Usutu virus

Adviezen | 27.08.2018 | CGM/180827-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van het Usutu virus (USUV). USUV kan worden overgedragen door muggen en kan sterfte veroorzaken bij bepaalde vogelsoorten. Het virus komt van oorsprong uit Afrika, waar het niet geassocieerd is met vogelsterfte. In het laatste decennium is USUV aangetroffen in veel verschillende Europese landen (waaronder Nederland), waar het sterfte onder merels heeft veroorzaakt.
Ook mensen kunnen door een muggenbeet geïnfecteerd raken met het virus. Infectie bij mensen verloopt meestal asymptomatisch, maar kan in enkele gevallen bij patiënten met een onderliggend ziektebeeld gepaard gaan met hersenontsteking. De vectoren die het virus kunnen overdragen (muggen) komen veel voor in Europa en Nederland. Omdat USUV hoofdzakelijk geassocieerd is met milde ziektegevallen bij mensen en USUV sinds enkele jaren endemisch is grote delen van Europa en ook in Nederland, is de COGEM van oordeel dat het Usutu virus ingedeeld kan worden in pathogeniteitsklasse 2 en geplaatst kunnen worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie