Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het porcine deltacoronavirus (Coronavirus HKU15)

Adviezen | 15.09.2020 | CGM/200915-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het Porcine deltacoronavirus (PDCoV), oftewel het Coronavirus HKU15. Tevens is de COGEM gevraagd of dit virus als strikt dierpathogeen beschouwd kan worden.
PDCoV is een besmettelijk varkenscoronavirus dat in 2012 in Hong Kong en in 2014 ook in Amerika ontdekt is, en zich inmiddels verspreid heeft door varkenspopulaties in Azië en Noord-Amerika. PDCoV kan acute waterige diarree veroorzaken, gepaard met overgeven. Geïnfecteerde dieren kunnen hierdoor gedehydrateerd raken, met soms fatale consequenties voor met name pasgeboren biggen. Verspreiding van PDCoV vindt waarschijnlijk plaats via de fecaal-orale route, en via besmette voorwerpen (‘fomites’). Mogelijk kan ook via de luchtwegen infectie optreden. PDCoV kan in het laboratorium menselijke cellen infecteren. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat mensen op natuurlijke wijze met dit virus geïnfecteerd kunnen worden.
Alles in overweging nemende, adviseert de COGEM het porcine deltacoronavirus (PDCoV, Coronavirus HKU15) als strikt-dierpathogeen in te delen in pathogeniteits­klasse 2 en te plaatsen op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo. Aangezien PDCoV niet endemisch is in Nederland en een uitbraak tot biggensterfte en economische schade kan leiden, signaleert de COGEM dat het wenselijk is om met name bij dierproeven additionele maatregelen te hanteren om verspreiding naar de varkens­populatie te voorkomen.

Download publicatie