Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de narnavirussen CxNV1 en AejapNV1

Adviezen | 12.04.2023 | CGM/230412-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van de narnavirussen CxNV1 en AejapNV1. Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen als insect-specifieke en strikt dierpathogene virus beschouwd kunnen worden.
Narnavirussen komen voor in uiteenlopende organismen zoals schimmels, planten, geleedpotigen, nematoden en protisten. Het zijn zogenaamde ‘naakte’ RNA virussen die geen virusdeeltjes vormen. Overdracht van deze virussen vindt alleen plaats via overerving en paring. Verspreiding naar andere organismen dan hun gastheer is daardoor nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen meldingen dat deze virussen ziekten of symptomen veroorzaken in hun gastheren.
Culex narnavirus 1 (CxNV1) is aangetroffen in cellijnen afkomstig van de mug Culex pipiens (de gewone steekmug). AejapNV1 is aangetoond in muggen van Aedes japonicus (Aziatische bosmug). Onbekend is of deze virussen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de muggen of hun populatie.
De COGEM is van oordeel dat Narnavirus CxNV1 en Narnavirus AejapNV1 als strikt dierpathogene, insect-specifieke virussen ingedeeld kunnen worden in pathogeniteits­klasse 2 en opgenomen kunnen worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie