Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie en inschaling van werkzaamheden met (gg)Murid gammaherpesvirus 4

Adviezen | 24.08.2017 | CGM/170824-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Murid gammaherpesvirus 4 (MuHV 4) en de inschaling van werkzaamheden met recombinanten van dit virus in experimenten met dierlijke cellen en met muizen.
MuHV 4 is een muizen gammaherpesvirus dat in bos- en veldmuizen wordt aangetroffen. Het virus infecteert in de acute fase van de infectie cellen in de luchtwegen, waarna het virus zich verspreidt naar lever, nieren en milt. Het virus blijft latent aanwezig in voornamelijk B-cellen in de milt, wat in ongeveer 10% van de geïnfecteerde muizen kan op lange termijn resulteren in het ontstaan van een B-cel lymfoom. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus ziekte bij mensen kan veroorzaken.
Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat MuHV 4 pathogeen is voor mensen en zij beschouwt dit virus, dat in Nederland waarschijnlijk endemisch is in wilde muizen populaties, daarom als een strikt dierpathogeen. Zij adviseert om MuHV 4 in te delen in pathogeniteitsklasse 2 en op te nemen in Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo. Onder in achtneming van het bijbehorende inperkingsniveau II en met toepassing van een aantal aanvullende voorschriften is de COGEM van oordeel dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden met gg-MuHV 4 verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie