Publicaties

Multi-stakeholderplatforms. Een analyse van werkwijze en effectiviteit

Onderzoeksrapporten | 13.09.2011 | CGM 2011-10

De afgelopen jaren worden steeds vaker multi-stakeholderplatforms (MSP’s) georganiseerd bij maatschappelijk gevoelige of omstreden ontwikkelingen. Deze MSP’s hebben als doel kennis te delen tussen de stakeholders, draagvlak voor ontwikkelingen te creëren, of tot een gezamenlijke uitvoering te komen. Bij biotechnologie worden MSP’s tevens gezien als een middel om de vastgelopen maatschappelijke discussie te doorbreken. Om de vraag te beantwoorden hoe succesvol MSP’s zijn op het gebied van biotechnologie en genetische modificatie heeft de COGEM een onderzoek laten uitvoeren naar de effectiviteit van MSP’s.
In het rapport worden vijftien succesfactoren voor MSP’s geïdentificeerd. Twee van deze factoren blijken voor elk type MSP van belang, namelijk onderling vertrouwen en kennisuitwisseling. Vertrouwen is volgens de onderzoekers een cruciale factor: vertrouwen in het doel van het platform, vertrouwen in het respecteren van elkaars belangen en vertrouwen in de bereidheid om in dialoog te treden. Ook het identificeren van gedeelde belangen en problemen, het formuleren van een gemeenschappelijk doel, de relatie en het mandaat van de MSP deelnemers met hun achterban zijn belangrijke succesfactoren. Het belang van de overige factoren is afhankelijk van het type MSP.

De COGEM is van mening dat het onderzoek inzicht biedt in belangrijke randvoorwaarden voor het slagen van een MSP. Omdat bij genetische modificatie vaak principiële overwegingen en standpunten een rol spelen, is het bij veel onderwerpen echter lastig, zo niet onmogelijk, om gedeelde belangen te identificeren. Dit betekent dat MSP’s van beperkt nut zijn bij de maatschappelijke discussie over genetische modificatie en alleen op specifieke deelonderwerpen succesvol ingezet kunnen worden.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie