Publicaties

Isolatieafstand AVEBE cat 2 veldproef

Adviezen | 14.06.2010 | 100614-01

De COGEM heeft eerder geadviseerd om bij sommige veldproeven met gg-aardappelen een isolatieafstand van 40 meter aan te houden ten opzichte van hobbykwekers die op het open veld kruisingen met aardappels uitvoeren. Veldproeven worden verdeeld in drie verschillende categorieën. De isolatieafstand moet altijd bij categorie 1 veldproeven gehanteerd worden omdat er weinig bekend is over de ingebrachte genen en de risico’s daarvan. Daarentegen hoeft bij categorie 3 veldproeven met gg-aardappels nooit een isolatieafstand aangehouden worden. Voor categorie 2 veldproeven heeft de COGEM geadviseerd om per geval te beoordelen of een isolatieafstand noodzakelijk is.
Het ministerie van VROM heeft de COGEM gevraagd of een isolatieafstand noodzakelijk is bij een categorie 2 veldproef met gg-aardappelen met een verlaagd amylosegehalte. In deze aardappel is een construct ingebouwd dat bestaat uit een ‘inverted repeat’ van sequenties van het aardappel kgz-gen onder de controle van de eigen kgz-promoter. Door de inbouw van het construct wordt de expressie van het endogene kgz-gen geremd waardoor de aanmaak van amylose sterk verlaagd wordt. In de gg-aardappelplant zijn alleen planteigen sequenties en geen ‘vreemde’ genen met onbekende eigenschappen ingebouwd. Het is niet te verwachten dat het uitschakelen van het kgz-gen een fitnessvoordeel geeft of een risico voor mens en milieu vormt. Verder worden er al sinds vele jaren veldproeven met deze gg-aardappelen uitgevoerd en is onlangs een vergelijkbare gg-zetmeelaardappel, Amflora, van de firma BASF als veilig voor mens en milieu beoordeeld en toegelaten voor teelt en gebruik in de EU.
Concluderend is de COGEM van mening dat er bij deze veldproef geen noodzaak is voor het opleggen van een isolatieafstand ten opzichte van hobbykwekers, aangezien de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie