Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met EnvA gepseudotypeerd gg-rabiësvirus buiten het veiligheidskabinet

Adviezen | 27.08.2018 | CGM/180827-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een genetisch gemodificeerde (gg)-rabiësvirus (RABV) vector. Deze vector is afgeleid van een vaccinstam van het rabiësvirus. In de vector is het gen dat codeert voor het G-eiwit, dat betrokken is bij infectie, verwijderd. Aan het vectordeeltje is het EnvA eiwit afkomstig van Avian leukosis virus toegevoegd, waardoor de vector genetisch gemodificeerde zoogdiercellen kan infecteren. De aanvrager verzoekt hierbij de open handelingen, de toediening van de vector aan verschillende (genetisch gemodificeerde) knaagdieren via een stereotact, buiten een veiligheidskabinet uit te voeren.
Het rabiësvirus kan bij zoogdieren ernstige ziekte veroorzaken. De vaccinstam van dit virus wordt al langere tijd toegepast voor vaccinatiedoeleinden en is veilig en effectief gebleken in dieren. Deze vaccinstam is eerder door de COGEM in pathogeniteitsklasse 2 ingedeeld. Door afwezigheid van het G-gen is de vector replicatie-incompetent. De EnvA vectordeeltjes kunnen geen mensen en andere (niet-genetisch-gemodificeerde) zoogdieren infecteren.
Op basis van de bovenstaande overwegingen kan de COGEM instemmen met de inschaling op inperkingsniveau ML-II en de voorgenomen werkzaamheden buiten het veiligheidskabinet. Indien deze werkzaamheden op het geadviseerde inperkingniveau worden uitgevoerd, is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu, verwaarloosbaar klein zijn

Download publicatie