Publicaties

Classificatie van drie Lyssavirussen

Adviezen | 09.11.2010 | 101109-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van het Rabies virus (RABV), het Mokola virus (MOKV) en het Duvenhage virus (DUVV). Alle drie virussen behoren tot de soort Lyssavirus. Tevens is zij verzocht advies uit te brengen over het inperkingsniveau waarop laboratoriumwerkzaamheden met replicatiecompetente, genetisch gemodificeerde (gg-) RABV, gg-MOKV en gg-DUVV vectoren ingeschaald dienen te worden.
De drie lyssavirussen veroorzaken in zoogdieren een ernstige ziekte die leidt tot de dood. Als de ziekte zich eenmaal openbaart, is er geen adequate behandeling mogelijk. De enige vorm van behandeling wordt gevormd door toediening van RABV-specifiek vaccin en antilichamen direct na een mogelijke besmetting. Overdracht van een lyssavirus op mensen vindt over het algemeen plaats na een beet of krab van besmette dieren als hond, kat, vos of vleermuis. Het RABV was lange tijd in Nederland aanwezig, maar is na een vaccinatiecampagne van dieren sinds 1988 niet meer aangetroffen in mens of dier. Het MOKV en DUVV wordt alleen aangetroffen op het Afrikaanse continent.

De COGEM adviseert het RABV, MOKV en DUVV in te delen in pathogeniteitsklasse 3. Gebaseerd op deze indeling kan zij ermee instemmen dat de voorgenomen kloneringswerkzaamheden van volledige wildtype of chimere lyssavirus genomen op ML-II niveau uitgevoerd worden. De experimenten met gg-RABV, gg-MOKV en gg-DUVV vectoren in animale cellen en weefsels adviseert de COGEM op ML-III inperkingsniveau in te schalen. De laboratoriumwerkzaamheden met proefdieren adviseert zij op DM-III inperkingsniveau uit te voeren. Aangezien de COGEM transmissie van de gg-RABV, gg-MOKV en gg-DUVV vectoren onder laboratorium-omstandigheden niet kan uitsluiten, is zij van mening dat enkele aanvullende voorschriften nodig zijn om het risico van een besmetting van medewerkers te minimaliseren. Op genoemde inperkingniveaus en onder navolging van de aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden met gg-RABV, gg-MOKV en gg-DUVV vectoren voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie