Publicaties

Inschaling van de tropische plant Parasponia andersonii

Adviezen | 13.01.2011 | 110113-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg-) tropische plant Parasponia andersonii in een plantenkas. De aanvrager wil onderzoek doen naar de symbiose tussen de plant en Rhizobium-bacteriën met de gg-planten in kassen. Tijdens handelingen met gg-planten onder ingeperkt gebruik dient verspreiding van transgenen naar het milieu voorkomen te worden.
P. andersonii is een meerjarige groenblijvende tropische boom die oorspronkelijk uit Papoea-Nieuw-Guinea en Indonesië komt. P. andersonii komt voor in warme vochtige streken, en kan daar zowel in lage als in gebieden tot 1300m hoogte groeien. P. andersonii kan niet groeien bij temperaturen die lager zijn dan 20°C en niet overleven bij temperaturen onder de 15°C. P. andersonii vormt kleine onopvallende bloemen en wordt voornamelijk via wind bestoven.
De aanvrager geeft aan dat de P. andersonii lijn die gebruikt wordt in het voorgenomen onderzoek enkel vrouwelijke bloemen heeft. De COGEM wijst erop dat door het ontbreken van eenduidigheid over de geslachtelijke kenmerken van de plant, echter niet uitgesloten kan worden dat er ook mannelijke bloemen tot ontwikkeling kunnen komen die wel pollen produceren.

Parasponia soorten komen niet in Nederland voor. Hop, Hennep en de Europese netelboom zijn in Europa het meest verwant aan de tropische boom. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze soorten met P. andersonii kunnen kruisen. In het onwaarschijnlijke geval dat pollen van P. andersonii na bestuiving tot een hybride met een van deze soorten leidt, acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat deze hybriden de Nederlandse klimatologische omstandigheden overleven.
Op grond van de bovenstaande overweging is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met gg-Parasponia andersonii in een PK-I plantenkas verwaarloosbaar klein zijn en dat geen maatregelen getroffen hoeven te worden om bestuiving te voorkomen

Download publicatie