Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Trema levigata

Adviezen | 18.02.2021 | CGM/210218-02

De COGEM is verzocht te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Trema levigata, in verband met plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo. T. levigata behoort tot de familie Cannabaceae en is een boom die 4 tot 7 meter hoog kan worden.  De plantensoort komt voor in (sub)tropische regio’s van China. De plant groeit op zonnige hellingen op 150 tot 2800 meter boven zeeniveau en is bestand tegen droogte en hoge temperaturen, maar is ook koudebestendig. T. levigata produceert kleine steenvruchten die bolvormig, enigszins afgeplat en 1,5 tot 2 mm in diameter zijn. De zaadgrootte is 0,5 tot 1 mm. Voordat de zaden in staat zijn te kiemen, moeten ze vrijkomen uit de vrucht door passage door het maag-darmkanaal van vogels of door afbraak in de bodem.
T. levigata komt niet in Nederland voor. Er kan echter niet worden uitgesloten dat T. levigata zich hier zou kunnen vestigen.
T. levigata wordt door de wind bestoven, hoewel insectenbestuiving niet kan worden uitgesloten. Met uitzondering van Trema micrantha die in de Hortus Botanicus Amsterdam staat, komen soorten uit het genus Trema en het nauw verwante genus Parasponia niet in Nederland voor. Al het bovenstaande in overweging nemende, adviseert de COGEM T. levigata in bijlage 7 op te nemen, zonder aanvullende voorschriften.

Download publicatie