Publicaties

Import and processing of GM maize line MON89034x1507xMON88017x59122

Adviezen | 28.04.2009 | 090428-12

De COGEM is gevraagd te adviseren over toelating voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg) maïslijn MON89034x1507xMON88017x59122. Deze maïslijn brengt de genen cry1A.105, cry2Ab2, cry3Bb1, cry34Ab1, cry35Ab1, cry1F, cp4 epsps en pat tot expressie. Hierdoor is de maïslijn resistent voor bepaalde insecten die behoren tot de orde van de Lepidoptera en de Coleoptera en tolerant voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.

Maïslijn MON89034x1507xMON88017x59122 is tot stand gekomen door vier genetisch gemodificeerde ouderlijnen met elkaar te kruisen. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import en verwerking van de ouderlijnen MON89034 en MON88017. Ook heeft de COGEM positief geadviseerd over import en verwerking en over teelt van de ouderlijnen 1507 en 59122 en de kruisingslijn 1507×59122.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.

Gezien het bovenstaande heeft de COGEM geen bezwaar tegen import en verwerking van maïslijn MON89034x1507xMON88017x59122 en acht zij de risico’s voor het milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie