Publicaties

Hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-maïs MON89034x1507xMON88017x59122

Adviezen | 22.06.2023 | CGM/230622-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-)maïs MON89034x1507xMON88017x59122 en een deel van diens nakomelingen (subcombinaties). De eerdere vergunning is in 2013 voor een periode van 10 jaar afgegeven. Deze gg-maïs is verkregen door vier gg-maïslijnen met elkaar te kruisen en brengt de cry1A.105, cry2Ab2, cry1F, cp4epsps, cry3Bb1, cry34Ab1, cry35Ab1 en pat genen tot expressie. Deze gg-maïs is resistent tegen bepaalde insecten, en tolerant voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium-bevattende herbiciden. De COGEM heeft in 2009 positief geadviseerd over de import en verwerking van deze gg-maïs. De hernieuwingsaanvraag bevat o.a. geactualiseerde bio-informatische analyses, een recente literatuurstudie en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die sinds 2014 is uitgevoerd. Hieruit komen geen nieuwe zaken naar voren die de eerdere conclusie, dat import van deze gg-maïs een verwaarloosbaar klein milieurisico vormt, veranderen. Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Bovendien komt de wilde verwant van maïs (teosinte) niet in de natuurlijke omgeving in Nederland voor, waardoor de kans dat de ingebrachte genetische eigenschappen zich naar een andere soort kunnen verspreiden, te verwaarlozen is.
De COGEM is van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu van import van gg-maïs MON89034x1507xMON88017x59122 en diens nakomelingen (alle subcombinaties) verwaar-loosbaar klein zijn. Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie