Publicaties

Grootschalige productie palmitase m.b.v. gg-Pseudomonas fluorescens

Adviezen | 02.05.2013 | CGM/130502-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor de grootschalige productie van het enzym palmitase met behulp van de gg-Pseudomonas fluorescens stam BD29241. De COGEM is gevraagd of de wildtype uitgangsstam P. fluorescens MB101 en de uit MB101 verkregen gg-deletiemutant P. fluorescens DC454 geclassificeerd kunnen worden als klasse 1 pathogeen en geschikt zijn voor de vervaardiging van ggo’s waarmee zogenaamde grootschalige productiehandelingen kunnen worden uitgevoerd (IAB erkenning). Verder is de COGEM gevraagd of de gg-P. fluorescens stam BD29241 onder MI-I inperkingsniveau gebruikt kan worden. De productiestam BD29241 is verkregen uit deletiemutant P. fluorescens DC454, door een plasmide in te brengen met onder meer het palmitase-gen.
P. fluorescens MB101 kent een historie van veilig gebruik, en is niet geassocieerd met ziekteverwekkende eigenschappen. De COGEM is van mening dat MB101 een niet pathogeen micro-organisme is. P. fluorescens DC454 is een gg-deletiemutant van MB101. Deze stam is auxotroof en daardoor biologisch ingeperkt. In de productiestam P. fluorescens BD29241 is de auxotrofie van DC454 door de inbreng van het plasmide en de daarop aanwezige genen opgeheven. BD29241 is echter waarschijnlijk verzwakt ten opzicht van MB101 door metabole stress vanwege de expressie van het palmitase. Het ingebrachte plasmide is niet overdraagbaar en bevat geen schadelijke genen of genen die een fitnessvoordeel in het milieu bieden.
De COGEM adviseert de P. fluorescens stammen MB101 en DC454 in te schalen in pathogeniteitsklasse 1 en op Bijlage 1 te plaatsen (IAB erkenning). De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu van grootschalige productieactiviteiten met P. fluorescens BD29241 op (het laagste) MI-I inperkingsniveau verwaarloosbaar klein.

Download publicatie