Publicaties

Evidence-based biosafety: a review of the effectiveness of microbiological containment measures

Onderzoeksrapporten | 30.06.2008 | CGM 2008-02

Om binnen laboratoria veilig te kunnen werken met ggo’s moet contact van medewerkers met (pathogene) ggo’s vermeden worden. Daarnaast moet de inrichting van laboratoria ontsnapping en verspreiding van ggo’s in het milieu voorkomen. Afhankelijk van de aard van het ggo zijn er voor dit ingeperkte gebruik van ggo’s werk- en inrichtingsvoorschiften opgesteld. De voorschriften zijn neergelegd in de Regeling GGO. Zoals blijkt uit het rapport zijn deze voorschriften grotendeels ontwikkeld op basis van ervaring, gezond verstand en het oordeel van experts.

Om na te gaan in hoeverre de praktijk en regelgeving voor het veilig werken met ggo’s is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs heeft de COGEM een onderzoeksopdracht uitgezet om op basis van literatuurgegevens inzicht te krijgen in de effectiviteit van inperkingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen leiden tot een betere onderbouwing van de huidige regelgeving en handvatten bieden voor toekomstige aanpassingen van de regelgeving.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie