Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief: ‘Evidence-based biosafety: a review of the effectiveness of microbiological containment measures’

Signalerende brieven | 30.06.2008 | 080613-01

In deze signalerende brief bij het onderzoeksrapport Evidence-based biosafety wordt op een aantal onderdelen van het onderzoek ingegaan. De COGEM heeft deze onderzoeksopdracht uitgezet om na te gaan in hoevere de huidige praktijk en regelgeving ten aanzien van veilig werken met GGO’s is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. En op basis van literatuurgegevens inzicht te krijgen in de effectiviteit van inperkingsmaatregelen. Het onderzoek richt zich op infecties van laboratoriummedewerkers en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. De focus ligt op de infecties van laboratoriummedewerkers en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen.

Het rapport biedt geen aanleiding tot aanscherping of matiging van de huidige inperkingsmaatregelen, maar biedt wel een kader voor een betere benadering bij toekomstige aanpassingen. Uit het beperkte aantal laboratoriuminfecties leidt de COGEM af dat de huidige maatregelen een goede bescherming bieden voor mens en milieu. Hieruit kan echter niet geconcludeerd worden dat minder strikte regelgeving misschien eenzelfde inperking zou kunnen geven. Hiervooor is meer informatie nodig over de effectiviteit van de huidige maatregelen voor het ingeperkte gebruik van GGO’s. De COGEM acht het derhalve wenselijk dat er meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om de huidige maatregelen te kunnen onderbouwen.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie