Publicaties

Constructie en productie van alphavirusvectoren

Adviezen | 12.02.2004 | 040212-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de omlaagschaling van ML-III naar ML-II inperkingsniveau betreffende handelingen met genetisch gemodificeerde chimere virussen van Vezezulean equine encephalitis virus (VEEV) en Sindbis virus (SINV) in zoogdiercellen. In het verleden is voor deze handelingen een vergunning op ML-III niveau afgegeven (GGO 03096/2) omdat onduidelijk was of er mogelijk replicatie-competent virus (RCV) gevormd kon worden.Gezien het gebruikte systeem voor de productie van chimere virusdeeltjes acht de COGEM de kans op het ontstaan van RCV uitermate klein. Voor het ontstaan van RCV zouden twee onafhankelijke recombinatiegebeurtenissen moeten plaatsvinden tussen RNA moleculen die nauwelijks sequentiehomologie vertonen. De COGEM is van mening dat voor de genoemde werkzaamheden bij omlaagschaling van ML-III naar ML-II de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie