Publicaties

Classificatie van humane papillomavirussen

Adviezen | 16.12.2015 | CGM/151216-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de classificatie van humane papillomavirussen. De humane papillomavirussen (HPV’s) zijn onderverdeeld in vijf verschillende genera: Alphapapillomavirus, Betapapillomavirus, Gammapapillomavirus, Mupapillomavirus en Nupapillomavirus. HPV’s infecteren de huid of slijmvliezen. Ongeveer 80% van de bevolking heeft ooit een HPV infectie doorgemaakt.
De HPV’s die behoren tot de genera Betapapillomavirus, Gammapapillomavirus, Mupapillomavirus en Nupapillomavirus infecteren voornamelijk de huid en kunnen leiden tot het ontstaan van wratten. Een infectie met deze HPV’s verloopt echter meestal zonder zichtbare symptomen en wordt door het lichaam opgeruimd. Mede op basis van deze eigenschappen adviseert de COGEM de HPV’s die tot de genera Betapapillomavirus, Gammapapillomavirus, Mupapillomavirus en Nupapillomavirus behoren in pathogeniteitsklasse 2 in te delen.
Het genus Alphapapillomavirus omvat HPV’s die hoofdzakelijk de slijmvliezen van mensen infecteren. Een aantal van deze HPV’s wordt geassocieerd met het ontstaan van kanker zoals baarmoederhalskanker. De overige HPV’s van dit genus kunnen leiden tot het ontstaan van genitale wratten. De meerderheid van de infecties wordt echter door het lichaam opgeruimd. De HPV’s die tot dit genus behoren worden primair via seksueel contact overgedragen.
De COGEM is van mening dat alphapapillomavirussen endemisch zijn in de Nederlandse bevolking en dat gezien de efficiëntie van de transmissie er een reële kans bestaat dat een individu gedurende zijn leven met een alphapapillomavirus in aanraking komt. Aangezien er nauwelijks tot geen bewijs is van transmissie buiten de natuurlijke route om, acht de COGEM de kans klein dat deze HPV’s ten gevolge van laboratoriumwerkzaamheden in het milieu terecht kunnen komen. Zij kan dit evenwel niet geheel uitsluiten en acht in geval van oncogene HPV’s daarom gepaste werkvoorschriften noodzakelijk.
Op basis van bovenstaande adviseert de COGEM zowel de oncogene als niet-oncogene HPV’s van het genus Alphapapillomavirus in pathogeniteitsklasse 2 in te delen. Voor de oncogene HPV’s binnen dit genus adviseert zij daarbij het dragen van handschoenen voor te schrijven.
Met het oog op de aard van de ziekte die HPV 16 en 18 kunnen veroorzaken en de kans dat een onbedoeld geïnfecteerde medewerker een infectie naar derden overdraagt en in deze personen tot het ontstaan van kanker leidt, zijn twee COGEM leden van mening dat de oncogene alphapapillomavirussen HPV 16 en 18 in pathogeniteitsklasse 3 ingedeeld moet worden

Download publicatie